Видеото ќе ви помогне да научите што е тоа периметар и плоштина. Пресметување на периметарот и плоштината на геометриски фигури преку пребројување на квадратчиња преку кои се воведуваат формулите по кои може да се пресметуваат овие две величини!

Voved vo perimetar i plostina

Многу примери и различен пристап во решавањето на една иста задача! Одредување на плоштина кај покомплицирана геометриска фигура со нејзино делење на поедноставни форми!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , ,