Ова видео ќе ви помогне да научите како се делат триаголниците според два различни критериуми:

а) според должината на страните: рамностран, рамнокрак и разностран

б) според големината на аглите: остроаголен, правоаголен и тапоаголен

Покрај тоа секој читател може да вежба дали ќе може да детектира даден триаголник во која класа на триаголници припаѓа, според должината на страните и според големината на аглите.

Сите карактеристики на секој различен вид триаголник се претставени со ознаки. Потрудете се да анализирате што покажуваат ознаките!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,