Многу примери решени задачи чекор по чекор за упростување на логаритми. Различни задачи со различни нивоа на тежина.

За да се следи решавањето на овие задачи ученикот мора добро да ѓи знае основните правила за оперирање со логаритми. Вратете се на претходното видео за да можете да продолжите тука!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: ,