Задачи од повеќе типови за полесно коренување или комбинација од задачи кои содржат корен. Потсетете се на основните правила за коренување и основата за разбирање на коренувањето пред да започнете со решавање на задачите од ова видео!

Внимателно следете ѓи задачите со континуирано запирање на видеото за да ѓи разберете сите употребени методи правилно!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: ,