Конструктивни зафати кои треба да се направат за да се конструира симетрала на агол (линија која го дели аголот на два еднакви дела) во видео.

Konstrukcija na simetrala na agol

За да ја извршите конструкцијата практично, потребни ви се само линијар и шестар!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , ,