Кратко видео кое ќе ви демонстрира како се вршат операциите собирање, одземање и множење меѓу насочени агли.

Operacii so nasochecni agli

Постапката е прилично едноставна и бара предзнаења за операции со цели броеви!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , ,