Вежби со откривање на непознати агли кај триаголници кои се покомплицирани и за кои треба да се познаваат повеќе правила:

а) Збир на агли во триаголник изнесува 180 степени

б) Агли кои формираат права имаат збир од 180 степени

в) Агли во иста точка (накрсни агли) се еднакви меѓу себе

Сите задачи се решаваат чекор по чекор, задача по задача редоследно, што ви овозможува да се самотестирате за можни добиени решенија.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , ,