Курс по математика за надополнување на основните знаења на англиски јазик. Кликнете на сликата за да го разгледате курсот:

Користејќи ја формата подолу може да ми испратите порака на директно на официјалната мејл адреса за овој вебсајт! Ќе ви го испратам мојот одговор најбрзо што можам. Благодарам.