Вежба за читање податоци во форма на координатни парови од координатен систем со четири квадранти.

Во координатен систем се внесуваат различни геометриски фигури за кои треба да прочитаме координатни парови соодветни за секое теме на геометриската фигура!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , ,