Booking.com

Вежба за читање податоци во форма на координатни парови од координатен систем со четири квадранти.

Koordinati na geometriska figura

Во координатен систем се внесуваат различни геометриски фигури за кои треба да прочитаме координатни парови соодветни за секое теме на геометриската фигура!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

Booking.com
 

Tags: , ,