Видео презентација за вкупниот збир на аглите кои се групирани околу единечна точка. Вежби за одредување на непознат агол или агли доколку го употребуваме правилото дека збирот на аглите во точка изнесува 360 степени.

Agli vo tochka

Дефинирање на накрсни агли кои се еднакви меѓу себе, користејќи го правилото дека агли кои формираат права имаат збир еднаков на 180 степени!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , ,