Видео кое ќе ви помогне да научите се за линеарна равенка со една непозната:

  1. Запис на линеарна равенка со една непозната
  2. Записи кои не го исполнуваат условот да бидат линеарна равенка со една непозната
  3. Решение на равенката со една непозната
Linearna ravenka so edna nepoznata

4. Водич, чекор по чекор за решавање на равенка со една непозната

5. Повеќе примери за решавање на линеарни равенки со една непознатаСледете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , ,