Дефинирање и ефективни примери за правоппропорционални и обратнопропорционални величини. Одредување на правопропорционалност и обратнопропорционалност и одредување на непознат член од права или обратна пропорција.

Pravoproporcionalni i obratnoproporcionalni velichini

Пред да пробате да ги учите задачите од ова видео треба да знаете што е тоа размер и пропорција. Кликнете врз текстот за да го погледнете соодветното видео!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , ,