Метод за упростување на корен доколку поткореновиот израз може да се разложи на множители од кои еден е “цел квадрат”. Лесна постапка која ќе ви помогне во многу задачи со цел да добиете поелегантна форма за кореновиот запис.

Примерите се решени со дополнителни насочувања кои ќе помогнат многу лесно да ја разберте целата постапка!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,