Booking.com

Метод за упростување на корен доколку поткореновиот израз може да се разложи на множители од кои еден е “цел квадрат”. Лесна постапка која ќе ви помогне во многу задачи со цел да добиете поелегантна форма за кореновиот запис.

Uprostuvanje na koren

Примерите се решени со дополнителни насочувања кои ќе помогнат многу лесно да ја разберте целата постапка!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

Booking.com
 

Tags: , , ,