Ефективен доказ кој покажува дека збирот на аглите во триаголник е точно 180 степени.

За разбирање на доказот секој треба да има познавање на агли на две паралелни прави кои се сечат со трансверзала, што подразбира дека ученикот треба да знае што се тоа согласни и наизменични агли!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,