Ефективен доказ кој покажува дека збирот на аглите во триаголник е точно 180 степени.

Dokaz za zbir na agli kaj triagolnik

За разбирање на доказот секој треба да има познавање на агли на две паралелни прави кои се сечат со трансверзала, што подразбира дека ученикот треба да знае што се тоа согласни и наизменични агли!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,