Применета Математика во Физика! Видео кое ќе ви помогне многу за да научите како се внесуваат податоци (координати) во график брзина-време. Покрај најосновното ова видео ќе содржи анализа на забрзување во различни интервали од движењето.

Освен општите информации во вториот дел на видеото ви се дадени сите пресметки на забрзувањето во различни сегменти од патувањето!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , ,