Основа на цртање на координатен систем со еден или четири квадранти. Поставување на оски на координатен систем, начин на означување, читање и внесување на парови координати (x,y) во координатиот систем.

Koordinaten sistem

Можност за сопствено тестирање со вклучување и исклучување на видеото. Материјал кој секој ученик по математика треба да го погледне!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,