Приказ на правилата за трансформација помеѓу двете мерки за агол, степен и радијан.

Во првиот дел се дадени неколку примери за претварање од степен во радијан.

Во вториот дел се дадени трансформации од радијан во степен. Запамтете ќи овие правила за секогаш успешно да вршите трансформација по потреба!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , ,