Booking.com

Табела на фреквенција за јасно претставување на податоци. Воведниот дел од видеото ви дава информации кои се потребни за отстранување на евентуални проблеми со математички знаци кои ќе ви бидат потребни за правилно селектрање на статистичките информации во табела на фреквенција.

Tabela na frekvencija

Одредување на фреквенцијата со бројна вредност и претставување со цртички!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

Booking.com
 

Tags: , , ,