Овој водич содржи два решени примери за пресметување на процена на просекот за групирани податоци кои се претставени во табела на фреквенција.

Statistichka presmetka za grupirani podatoci

Во примерите се посочени модата и медијаната по класи на групирани податоци. Проценката за просекот се базира на претпоставката дека поединечните вредности на податоците ја имаат средната вредност на класата во која припаѓаат.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,