Збирот на два или повеќе агли кои формираат права изнесува 180 степени. Докажување на овој факт со илустративни примери.

Користење на правилото за одредување на непознат агол доколку два агли формираат права и притоа вториот е со позната големина!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , ,