Booking.com

Вовед во комбинаторика со групирање на елементи од разични множества без повторување.

Voved vo kombinatorika

Задачи со пресметување на можни комбинации на групирања без повторување.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

Booking.com
 

Tags: , , ,