Вовед во комбинаторика со групирање на елементи од разични множества без повторување.

Voved vo kombinatorika

Задачи со пресметување на можни комбинации на групирања без повторување.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,