Во ова видео ќе видите повеке податоци за тоа како:

а) Именуваме многуаголници

б) Пресметуваме внатрешни агли кај многуаголници

в) Пресметуваме надворешни агли кај многуаголници

Mnoguagolnici i odreduvanje nadvoreshni i vnatreshni agli

За одредување на збирот на внатрешните агли се користи метод со делење на многуаголникот на триаголници со цртање на дијагонали. Логично збирот на аглите во триаголникот е 180 степени, па бројот на добиени триаголници го множиме со 180 за да го добиеме вкупниот износ за збир на сите внатрешни агли во многуаголникот!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,