Видеото ви овозможува да ги разберете операциите со вектори: собирање, одземање и множење. Повеќе примери за операции со два или повеќе вектори опишани на геометриски начин.

Пред да почнете со операции со вектори погледнете го видео материјалот со дефинирање на вектор.

Во вториот дел објаснето е читањето на векторите и операциите со вектори во координатен систем и со дадени координати! Овој начин на размислување ќе ви помогне лесно да најдете проекција на даден вектор или дел од претставен график на координатните оски!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , , ,