Booking.com

Многу корисно видео во кое секој ученик може да го тестира своето познавање од областа на накрсни, согласни и наизменични агли. Мора да ги знаете дефинициите за овие агли кои следуваат од агли кај паралелни прави и агли во точка!

Vezhbi so agli kaj paralelni pravi

Презентацијата ви овозможува запирање на видеото по посочувањето на барањето за конкретен агол, размислувате за одговорот, со повторно вклучување го гледате точниот одговор и потоа следува ново прашање.Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

Booking.com
 

Tags: , , ,