Многу корисно видео во кое секој ученик може да го тестира своето познавање од областа на накрсни, согласни и наизменични агли. Мора да ги знаете дефинициите за овие агли кои следуваат од агли кај паралелни прави и агли во точка!

Презентацијата ви овозможува запирање на видеото по посочувањето на барањето за конкретен агол, размислувате за одговорот, со повторно вклучување го гледате точниот одговор и потоа следува ново прашање.Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,