Многу интересно видео во кое се опфатени повеќе информации поврзани со ротирање на геометриски фигури, одредување на оска на симетрија и одредување на агол на ротација.

Во првиот дел од видеото се дадени неколку ротации кои продолжуваат со вежба за одредување на број на дадени комплетирани ротации на единечна геометриска фигура.

Rotaciska simetrija

Во продолжение на видеото има приказ за одредување на ротирање под определен агол од 180, 90, 120 и 72 степени. Потоа може да се тестирате себеси во наредната вежба и да пробате предвреме да го определите аголот на ротација.

На крај вежба за одредување на оски на симетрија во дадени геометриски фигури!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , ,