Во видеото се претставени статистичките пресметки кои може да ги направиме користејќи табела на фреквенција. Сумирање на податоци и читање податоци од дадена табела на фреквенција!

Во два различни примери се пресметуваат аритметичка средина, медијана, мода и ранг за податоците кои се претставени во самата табела.

Statistichka presmetka od tabela na frekvencija

Доколку сакате да научите повеке за табела на фреквенција, аритметичка средина, медијана, мода или ранг кликнете на соодветниот обоен текст за да добиете повеќе информации!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , , , , ,