Дефинирање на медијана и одредување на медијана во два различни примери:

а) Одредување медијана од група податоци со непарен број на членови

б) Одредување медијана од група податоци со парен број на членови

Medijana

Водич чекор по чекор за подредување на податоци по големина и лоцирање на член во средина или два членови во средина, во зависност од вкупниот број на членови во групата.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: