Во оваa видео презентација може да научите како се формира стебло-лист дијаграм. Во видеото има повеќе примери за внесување на различни групи податоци во овој тип на претставување. Важно е за секој стебло-лист дијаграм да се запише соодветен клуч по кој се формира самиот дијаграм.

Steblo list dijagram pretstavuvanje na podatoci

Во видео презентацијата е опишано како може да се одреди вкупен број на претставени податоци, како и одредување на ранг или медијана директно од стебло-лист дијаграмот.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,