Вежби за одредување аритметичка средина, медијана, мода и ранг од група податоци.

За повеќе примери кликнете тука! За да се одреди било која од четирите информации задолжително треба да се направи подредување на податоците по големина!

Odreduvanje aritmetichka sredina medijana moda i rang 1

Аритметичка средина

Медијана

Мода

Ранг

Доколку имате потреба потсетете на дефинирањето на аритметичка средина, медијана, мода или ранг, кликнете на нивното име погоре!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , ,