Дефинирање на аритметичка средина и пресметување на аритметичка средина во конкретен пример!

Aritmetichka sredina

Водич чекор по чекор за одредување на аритметичка средина на група податоци.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , ,