Одредување аритметичка средина, медијана, мода и ранг од група податоци.

За повеќе примери и потсетување на дефинирањето на аритметичка средина, медијана, мода и ранг кликнете на овој линк!

Odreduvanje aritmetichka sredina medijana moda i rang 2

Повеќе примери за одредување на статистички податоци од една иста група со дадени податоци. За да се одреди било која од четирите информации задолжително треба да се направи подредување на податоците по големина!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , ,