Водич кој може да им помогне на учениците полесно да разберат што е тоа процент и како тој може да се одреди од даден број со различни методи! Водичот содржи:

  • Сликовито претставување во различни типови задачи
  • Одредување % од број користејќи класичен метод
  • Одредување проценти од број користејќи метод на споредување – логичко одредување на процент – два различни методи
  • Претворање во дропка и децимален број и обратно
  • Одредување на зголемување или намалување на број за одреден процент
  • Задачи за самостојно вежбање со дадени точни одговори
Odreduvanje procent i pretvoranje vo dropka i decimalen broj

Многу е важно секој ученик добро да ја разбере поврзаноста меѓу различните видови на записи на еден ист број или вредност!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , , ,