Едноставни примери за примената на теоремата за надворешен агол кај триаголник. Решени примери за два различни триаголници.

Zadachi so teoremata za nadvoreshen agol kaj triagolnik

Потребно е да ја научите теоремата за надворешен агол кај триаголник за да може да решавате задачи од овој вид.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , ,