Употреба на теорема за надворешен агол кај триаголник со решавање на равенство за да се откри самиот надворешен агол или пак еден од внатрешните непосредни агли.

Практична постапка која ќе ви помогне во многу задачи и проблеми кога треба да откриете некој непознат агол користејќи ја теоремата за надворешен агол кај триаголник.

Доколку имате некое прашање, запишете го во форма на коментар подолу!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , ,