Употреба на теорема за надворешен агол кај триаголник со решавање на равенство за да се откри самиот надворешен агол или пак еден од внатрешните непосредни агли.

Upotreba na teoremata za nadvoreshen agol kaj triagolnik

Практична постапка која ќе ви помогне во многу задачи и проблеми кога треба да откриете некој непознат агол користејќи ја теоремата за надворешен агол кај триаголник.

Доколку имате некое прашање, запишете го во форма на коментар подолу!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , ,