Во видеото може да се видат различни техники и стратегии за собирање на природни броеви. Тука лесно е воочлива разликата меѓу класичниот начин на собирање природни броеви по колони и собирање на природни броеви со разложување.

Собирање на природни броеви

Двата методи имаат свои предности, но методот на собирање со разложување на број овозможува развивање на чувство за собирање на броеви без континуирано да се користи класичната метода и помага во воочување на збирот кај поголеми броеви освен вобичаените збирови на едноцифрени или специфични броеви кои со повторување се користат во секојдневието.

Strategii za sobiranje na prirodni broevi

Техниката на собирање на природни броеви со разложување е препорачлива без разлика на возраст!Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , , ,