Воведување на правила за собирање на цели броеви:

Собирање на цели броеви според знаците

  • Собирање на цели броеви со ист знак
    • Примери за собирање на цели броеви кои се негативни (негативен со негативен).
    • Примери за собирање на цели броеви кои се позитивни (позитивен со позитивен).
  • Собирање на цели броеви со различен знак
    • Примери за собирање на цели броеви од кои еден е позитивен, еден е негативен
Sobiranje na celi broevi

Секој од примерите кои се искористени за воведување на правилата за собирање содржи позитивни или негативни цели броеви кои се претставени со модели за полесно разбирање на операцијата. На крај има вежба во која се претставени неколку решени примери.Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , ,