Booking.com

Метод за претворање на мерки за должина кој ќе ви помогне трајно да научите како да претворате мерки за должина. Видеото содржи:

  1. Презентирање на мерките за должина
  2. Распоред на мерките по големина
  3. Претворање од поголема во помала мерка
  4. Претворање од помала во поголема мерка
Pretvoranje na merki za dolzhina

Водич кој содржи неколку чекори кои се повторуваат во секој можен пример за ученикот да чувствува сигурност при претворањето на мерки за должина. Задачите се потребни во сите одделенија од основно образование по Математика и Физика, а секако е постапка на која континуирано се враќа секој ученик во средно образование.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

Booking.com
 

Tags: , , ,