Метод за претворање на мерки за должина кој ќе ви помогне трајно да научите како да претворате мерки за должина. Видеото содржи:

  1. Презентирање на мерките за должина
  2. Распоред на мерките по големина
  3. Претворање од поголема во помала мерка
  4. Претворање од помала во поголема мерка

Водич кој содржи неколку чекори кои се повторуваат во секој можен пример за ученикот да чувствува сигурност при претворањето на мерки за должина. Задачите се потребни во сите одделенија од основно образование по Математика и Физика, а секако е постапка на која континуирано се враќа секој ученик во средно образование.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,