Основни правила за коренување за полесно решавање на задачи и упростување на изрази со корен.

Pravila za korenuvanje

Опфатени се правилата за множење и делење кај изрази со квадратен корен!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: ,