Решавање на задачи со логаритам во кои има присуство на корен.

Logaritam so koren

Потребно предзнаење – степенување со дропка!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: ,